Fortrolighed

Her kan du læse om fortrolighed og databeskyttelse.

Jeg er som psykolog omfattet af databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), databeskyttelsesloven samt sundhedslovens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Jeg er forpligtet til at oplyse dig om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres. 

Alle psykologsamtaler og alle henvendelser om samtaler er omfattet af tavshedspligt. Du kan læse om psykologers tavshedspligt i § 21, stk. 2 i Lov om psykologer m.v.

Oplysninger om patienter og om samtaleforløb kan blive udvekslet med Region Sjælland og med den praktiserende læge der evt. henviser patienten til psykolog. Lægen og regionens administration er også omfattet af tavshedspligt.

Når du henvender dig om en samtale, og når du påbegynder et samtaleforløb, registreres visse oplysninger om dig. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger det drejer sig om, hvor de bliver opbevaret, og hvornår og hvordan de slettes igen.

Telefon, SMS & email

Når du ringer, indtaler en besked på telefonsvareren eller skriver via sms eller mail, gemmes beskeden, indtil vi har talt sammen eller truffet en aftale. Derefter slettes beskeden.

Ligeledes slettes oplysninger om det telefonnummer, der er ringet fra, fra telefonens opkaldshistorik, og indtalte beskeder, sms’er og mails slettes. I nogle tilfælde kan referencer til samtaler eller beskeder indgå i journalen, som føres om et samtaleforløb.

Patientjournal & administrationssystem

Jeg fører journal over alle samtaleforløb. Journalen indeholder notater om spørgsmål og emner, vi kommer ind på i løbet af en samtale. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Din journal bliver opbevaret af mig som en elektronisk og krypteret fil. Dine oplysninger skal gemmes i 5 år, og i særlige tilfælde længere.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil se den.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan jeg tilføje en rettelse. Jeg kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Oplysninger kan gives videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Som psykolog har jeg pligt til at bryde tavsheden, hvis jeg vurderer, at der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg kan sende oplysninger til betalere, hvis nogen (forsikring, kommune, Sygeforsikringen Danmark) betaler dine samtaler helt eller delvis, og du har givet dit samtykke til det.

Vi sender oplysninger til revisor, med det formål at få lavet årsregnskab. Revisor har tavshedspligt.

Hvis du er utilfreds med, eller i tvivl om, hvordan dine oplysninger håndteres, er du velkommen til at kontakte mig. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du oplever en utilsigtet hændelse i klinikken, kan du indberette den her.