Om

Jeg er født i 1979 og uddannet forskningspsykolog på University College London i 2005, psykolog fra Københavns Universitet i 2006, autoriseret af Socialministeriet i 2009 og ph.d. i psykoterapeutisk effektforskning i 2020.

I rollen som terapeut gør jeg mig umage med virkelig at forstå og med at drage omsorg for at skabe et trygt og fortroligt terapeutisk rum. Jeg gør mit bedste for at hjælpe dig med at opnå det, du arbejder hen imod.

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet som praktiserende psykolog og som internationalt publicerende forsker. Mine forskningsinteresser er forældre-barn tilknytningsrelationer, søskenderelationer, forstyrrelser i personlighedsudviklingen hos unge og psykoterapeutisk effektforskning. Eller sagt på en anden måde: Min forskning har fokuseret på 1) hvordan vi forventer at blive mødt med forståelse, varme, og ro, når vi har det svært og har brug for at række ud til andre 2) hvad der er afgørende for, at et psykoterapeutisk forløb gør en forskel og skaber oplevelsen af en positiv udviklingsspiral i livet uden for terapi-sessionerne. Mine videnskabelige publikationer kan ses her.

Jeg har min terapeutiske og klinisk psykologiske erfaring fra Københavns Universitets psykologiske klinik (2007-09) samt psykiatriske klinikker og døgnafsnit for både unge og voksne i Region Hovedstaden og Region Sjælland (2006 + 2010-18). Jeg har terapeutisk efteruddannet mig inden for både individuel, familie og gruppe-terapi, blandt andet på Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi, Anna Freud National Centre for Children and Families i London og hos professor Sigmund Karterud i mentaliseringsbaseret terapi. Jeg er gift og har tre børn.