Der kan være flere årsager til at henvende sig til en psykolog med overvejelser om et samtaleforløb. Det kan være vanskeligheder i relation til andre mennesker, ensomhed, angst, tristhed, stress, eller en krise udløst af eksempelvis parforholds-problemer, sygdom, eller af at føle sig overvældet i rollen som (ny) forælder, studerende, eller af udfordringerne i sit job.  

Samtalerne tilrettelægges i samarbejde med dig og med fokus på, hvordan det opleves mest virksomt og meningsfuldt. Jeg anvender evidensbaserede metoder som mentaliseringsbaseret behandling, psykodynamisk orienteret terapi og, hvor jeg finder det specifikt relevant, kognitive terapeutiske interventioner.

Dog er det min erfaring, at når man har det svært og har brug for hjælp, er det vigtigste udgangspunkt for et udbytterigt forløb ikke én bestemt metode, men derimod at man føler sig forstået og er oprigtig tryg ved at dele sine tanker, følelser og oplevelser.